Jesteś tutaj:   Strona główna » Polityka prywatności Drukuj stronę

Polityka prywatności

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych


1. Ogólnie
Henkel respektuje prywatność każdej osoby odwiedzającej naszą stronę internetową. Chcielibyśmy jedynie poinformować, jakie dane Henkel zbiera i w jaki sposób są one przetwarzane. Możecie się Państwo również dowiedzieć, w jaki sposób można sprawdzić prawidłowość tych informacji i spowodować ich usuniecie z systemu Henkla.
Dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone. Dokładamy starań, aby zapewnić przestrzeganie prawa.
Zasady te nie mają zastosowania w stosunku do stron powiązanych poprzez tzw. hyperlinki ze stronami Henkla.

2. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych
Dane dotyczące konkretnej osoby są gromadzone dla celów przetwarzania i wykorzystania jedynie wówczas, gdy Państwo dobrowolnie zdecydują o wprowadzeniu takich danych lub w wyraźny sposób wydadzą odpowiednią zgodę. W ten sposób Państwo akceptują następujące warunki wykorzystania danych.
 
Podczas odwiedzania naszej witryny niektóre dane są automatycznie zachowywane na naszych serwerach dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują nazwę Państwa dostawcy dostępu do internetu, a w niektórych przypadkach Państwa adres IP, wersję Państwa oprogramowania przeglądarki, system operacyjny komputera wykorzystywanego do uzyskania dostępu do naszej witryny, witryny, z której Państwo korzystają w celu odwiedzenia naszych stron, witryn, które Państwo odwiedzają podczas przebywania na naszych stronach oraz, w stosownych przypadkach, terminy wyszukiwania, z jakich Państwo korzystali w celu znalezienia naszej witryny. W zależności od okoliczności, takie dane mogą umożliwiać formułowanie wniosków na temat niektórych osób odwiedzających witrynę. Jednakże w tym kontekście nie wykorzystuje się żadnych danych o charakterze osobowym. Takie dane są wykorzystywane wyłącznie po zapewnieniu ich anonimowości. Jeżeli Henkel przekazuje dane do zewnętrznego dostawcy usług, wówczas podejmuje się działania techniczne i organizacyjne gwarantujące, że ich transmisja odbywa się zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych.
 
Jeżeli Państwo dobrowolnie przekażą nam dane o charakterze osobowym, wówczas nie będziemy ich wykorzystywać, przetwarzać ani przekazywać w sposób niezgodny z  przepisami prawa bądź naruszający warunki określone przez Państwo w deklaracji zgody. Ponadto będziemy przekazywać Państwa dane jedynie wówczas, gdy zobowiążą nas do tego nakazy władzy państwowej lub sądowej.
 
Wszelkie zmiany niniejszej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych będą opublikowane na niniejszej stronie. Fakt ten umożliwia Państwu uzyskanie w dowolnym czasie informacji na temat rodzajów przechowywanych przez nas danych oraz sposobów ich gromadzenia i wykorzystania.
 
3. Bezpieczeństwo
Henkel będzie przechowywać Wasze dane bezpiecznie i dlatego podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby chronić Wasze dane przed ich utratą, nadużyciem lub zmianą. Partnerzy Henkla, którzy maja dostęp do Waszych danych, aby w imieniu Henkla realizować na Waszą rzecz usługi są zobowiązani do poufnego traktowania tych danych i do wykorzystywania ich jedynie zgodnie z przeznaczeniem. W usprawiedliwionych przypadkach może zachodzić konieczność przekazania Waszych danych do innego przedsiębiorstwa powiązanego Grupy Henkel. Jednak także wówczas Państwa dane będą traktowane poufnie.

4. Dzieci
Henkel nie chce zbierać danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. W razie potrzeby, w stosownym miejscu Henkel wyraźnie zwróci dzieciom uwagę, że nie powinny one wysyłać danych osobowych. Jeżeli mimo wszystko dziecko udostępni nam tego typu dane, prosimy rodziców lub opiekunów, aby nawiązali z nami kontakt pod poniżej podanym adresem (patrz poniżej pkt 6), jeżeli dane te mają być usunięte. Wówczas natychmiast zostaną one usunięte.

5. Dane nieosobowe
W celu usprawnienia serwisu internetowego korzystamy z tzw. “cookies“. Cookies to drobne informacje, które są wprowadzane do pamięci przez Waszą przeglądarkę na dysk twardy i które ułatwiają korzystanie ze strony internetowej. Stosowane przez nas cookies nie zbierają żadnych informacji personalnych. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje cookies. Zmieniając ustawienie swojej przeglądarki możecie Państwo tego uniknąć. Jest także możliwe usunięcie cookies zainstalowanych na Państwa komputerze.

6. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych
Jeżeli zostały udostępnione dane osobowe i życzycie sobie Państwo usunięcia względnie zmiany tych danych, prosimy o wysłanie e-maila lub pisma do Działu Komunikacji Korporacyjnej Henkel Polska sp. z o.o.
Prosimy również tą drogą kontaktować się z nami, jeżeli chcecie Państwo wiedzieć, czy i jakie informacje na Wasz temat zebraliśmy. Dołożymy starań, aby spełnić Państwa oczekiwania.

7. Rejestr zbiorów danych osobowych
Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (UODOS) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych. W rejestrze tym zostały zarejestrowane zbiory danych osobowych prowadzonych przez Henkel Polska.

8. Cel gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystania danych:
a) Marketing bezpośredni produktów; wydawanie nagród rzeczowych uczestnikom akcji marketingowych pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w regulaminie akcji marketingowej, cele archiwalne, udostępnianie danych Centrali Henkel.
b) realizacja obowiązków nałożonych. przepisami prawa poprzez zbieranie informacji o niepożądanych działaniach, pomoc konsumentom używającym produkty, poradnictwo, udzielanie konsumentom używającym produkty informacji w zakresie ich właściwości i stosowania, rozpatrywanie roszczeń, skarg i reklamacji, przekazywanie danych osobowych do Centrali Henkel w celu prowadzenia ewidencji powstałych reklamacji.
c) realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa, prowadzenie korespondencji z konsumentami, przekazywanie bezpłatnych próbek towarów konsumentom, pomoc konsumentom używającym produkty, poradnictwo, udzielanie konsumentom używającym produkty informacji w zakresie ich właściwości i stosowania, rozpatrywanie reklamacji, udostępnianie danych osobowych do Centrali Spółki w celu ewidencjonowania rozpatrywanych reklamacji.

9. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym  dane mogą zostać przekazane:
organy  państwowe, w przypadku istnienia odpowiednich przepisów prawnych,  usługodawcy, spółki powiązane  oraz działy wewnętrzne Henkel Polska w związku z wypełnianiem celów określonych w pkt. 5.

 Lista punktów sprzedaży

Szukasz naszego produktu ?
Znajdź najbliższy punkt sprzedaży